בענין השייטלעך מהודו

השתלשלות ענין הדרישות והחקירות והבדיקות שעשינו בענין השערות היוצאות ממדינת הודו בנוגע להשאלה של תקרובות ע"ז ודעת גדולי הפוסקים שקבלנו בענין